هک شدن اکانت کالاف

دوستانی که اکانت کالافشون هک شده یا پریده یا از دست دادن برای برگردوندن اکانتشون با ادمین ارتباط بر قرار کنن حتما و ادمین پس از گرفتن هزینه ی برگردوندن اکانت براشون اکانتشونو از طریق سایت اکتیویژن برمیگردونه امید واریم کمکی تونسته باشیم بهتون بکنیم به ارزوی موفقیت بیشتر