فروشگاه پرستیژ perestige

فروشگاه پرستیژ perestige در کالاف دیوتی چیست و چگونه می توان از این فروشگاه خرید کرد ؟ از کلیدهای Prestige خود در فروشگاه Prestige Shop جدید برای باز کردن کارتهای تلفن Legacy Calling و Prestige Icons از بازیهای قبلی Call of Duty استفاده کرده و آنها را در بازی به نمایش بگذارید! پس از به […]