گذاشتن اکانت شما برای فروش با ایدی و شماره تماس شما 20 هزار تومان می باشد و در صورت شرکت و ضمانت بین خریدار و فروشنده 50 هزار تومان می باشد و از طریق مشخصات زیر در تماس باشید

شماره تماس09385851835
تلگرامsobi1111@
اینستاsobi.yar@